Det grønne klimaaftryk

Bliv bevidst omkring dit klimaaftryk


Den grønne omstilling er i fuld gang allerede nu, og så langt vi kigger ind i fremtiden, ja så ser den grøn og bæredygtig ud. At vores klode i den grad har ringe vilkår i forhold til at bibeholde den nødvendige og afgørende balance, det er efterhånden gået op for de fleste af os, og heldigvis for det, det er nemlig forudsætningen for at vi kan lykkes med at blive mere bevidste omkring vores adfærd, og hvordan den skal til at tage afsæt i genanvendelse, mindre forbrug -en anden og mere bæredygtig måde at producere og afsætte varer og ydelser på, jo fremtiden den ser spændende ud her hvor vi skal tænke grøn, grønt og atter grønt. Og alle skal med på toget, for det er den måde hvorpå vi hver især forvalter vores tilværelse på, der har betydning og indflydelse på klodens tilstand, om igen skal have i den fine altafgørende balance.